top of page

OVER MEZELF

Ik ben Evy Bracke, studeerde af in 2013 als Master in de Logopedische Wetenschappen aan de Universiteit van Gent. Meteen na mijn studies ging ik aan de slag in een groepspraktijk. Hierdoor ben ik vertrouwd met de diagnostiek en behandeling van verschillende stoornissen. Vanuit deze kennis en ervaring groeide de wil om een eigen logopedische praktijk op te richten in de regio Merelbeke.


Logopedie DE GROEI streeft naar het aanbieden van kwalitatieve logopedische behandelingen waarbij de therapie zorgvuldig wordt afgestemd aan de noden van de cliënt en zijn/haar omgeving. Er wordt ingespeeld op ieders interesses en ieder wordt benaderd vanuit zijn/haar sterktes. Hierbij staat steeds het persoonlijk welbevinden centraal. Verder is een optimale samenwerking met de omgeving (school, CLB, overige betrokken disciplines) van de cliënt voor mij essentieel.
 

Kortom, ik help u of uw kind graag stapsgewijs met groeien.

EVEN VOORSTELLEN

DOELGROEPEN

U kan bij mij terecht voor het onderzoek en de behandeling van volgende stoornissen:

- Leerstoornissen en leermoeilijkheden (lezen, spelling, rekenen)
- Articulatiestoornissen
- Oromyofunctionele stoornissen (afwijkend slikpatroon, foutieve tongplaatsing, open mondademhaling, duimzuigen,…)
- Vertraagde taalontwikkeling en taalontwikkelingsstoornissen

Omdat logopedie continu in beweging is, volg ik regelmatig bijscholingen om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen. 

Enkele van mijn meest recente bijscholingen zijn:

- OMFT-2 Verdiepingscursus - Liset Maas-Houtekamer & Maaike Selten-Pijpe 

- Praktische cursus Technisch Lezen – C.J. Manderfeld 
- Symposium Meertaligheid (Meertalige kinderen en hun gezinnen)
- Oromyofunctionele therapie (behandeling van kinderen met afwijkende mondgewoonten: foutief slikken, mondademen, lispelen of slissen, duimen en vingerzuigen) – Liset Maas-Houtekamer & Drs. Berry P.M. Verlinden
- Metaphon (behandeling van kinderen met fonologische stoornissen) – W.J.M. Leijdekker-Brinkman
- Compenserende software in de logopedische praktijk: Kurzweil – J. Vanneste
- Erg onverstaanbare kinderen weer verstaanbaar maken – I. Herreman
- …

Verder ben ik lid van de VVL (Vlaamse Vereniging voor Logopedisten).

DOELGROEPEN

WERKWIJZE

STAP 1: Aanmelding en intakegesprek

U kan telefonisch of via e-mail contact opnemen met de praktijk. Dit kan op eigen initiatief of na doorverwijzing (CLB, school, arts, orthodont,…). Bij een eerste contact wordt uw hulpvraag besproken en wordt alle relevante informatie verzameld. Daarnaast wordt u ook geïnformeerd over de praktische werking, honoraria, terugbetalingsmogelijkheden,…  

STAP 2: Onderzoek

Nadat u van een huisarts/geneesheer-specialist een voorschrift verkreeg voor het logopedische bilan, kan het logopedisch onderzoek plaatsvinden. Indien nodig en mits uw toestemming wordt aanvullende informatie gevraagd aan betrokken personen of instanties (school, CLB, arts,…).

Aan de hand van de verzamelde informatie wordt een grondig logopedisch onderzoek uitgevoerd. Hiervoor worden gestandaardiseerde testen gebruikt. Dit kan één of meerdere sessies in beslag nemen, afhankelijk van de problematiek. De resultaten van het onderzoek worden verwerkt in een uitgebreid logopedisch verslag. Dit bevat ook een individueel behandelingsplan, aangepast aan de noden en behoeften van de cliënt.

​STAP 3: Adviesgesprek

Het onderzoeksverslag wordt samen met u besproken. Er wordt bekeken of de opstart van logopedische therapie noodzakelijk is en hoe we dit praktisch organiseren. Mits uw goedkeuring worden de resultaten gedeeld met betrokken personen of instanties (school, CLB, arts,…).

Vervolgens dient u een afspraak te maken bij de geneesheer-specialist om een voorschrift te verkrijgen voor logopedische therapie. Daarnaast dient ook een aanvraagformulier door u ingevuld en ondertekend te worden. Hierna worden alle documenten verzameld en wordt het dossier door mij aan uw mutualiteit overgemaakt. Na een aantal weken wordt de aanvraag al dan niet goedgekeurd door uw mutualiteit.

STAP 4: Behandeling

De therapie kan doorgaan op de praktijk of op school (mits toestemming van directie). Er wordt gewerkt in sessies van 30 of 60 minuten. De frequentie en de totale duur van de behandeling is afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek.

WERKWIJZE

HONORARIA

Als geconventioneerde logopediste hanteer ik de honoraria die werden vastgelegd door het RIZIV:

Ik zal u begeleiden doorheen de verschillende stappen die moeten genomen worden om eventuele terugbetaling te verkrijgen. Om terugbetaling via de verplichte verzekering te verkrijgen dient er aan een aantal voorwaarden voldaan te zijn. Wanneer u niet in aanmerking komt voor terugbetaling via de verplichte verzekering kan er beroep gedaan worden op de aanvullende verzekering van uw mutualiteit. Deze tegemoetkoming verschilt van mutualiteit tot mutualiteit. Voor meer informatie hieromtrent, kan u mij steeds contacteren.

HONORARIA

LOCATIE

Ligging praktijk:

Dokter Dhaenenslaan 95
9820 Merelbeke (Flora)

--> gratis parkeren

Bereikbaarheid:

Vlakbij Fraterstraat, Hundelgemse Steenweg, R4, afrit E40 Merelbeke

Openbaar vervoer:

Halte Ringvaartstraat - Lijn 44 en 41 

Logopedie DE GROEI is actief in de omgeving van Merelbeke (Flora, Schelderode, Lemberge, Bottelare,...), Melle en Gentbrugge.

LOCATIES

CONTACT

Indien u een vraag heeft of een afspraak wenst te maken bij logopedie DE GROEI, aarzel dan niet om mij te contacteren via onderstaande gegevens of via het contactformulier.

DE GROEI Logopedie

Evy Bracke

Dokter Dhaenenslaan 95

9820 Merelbeke

evy@degroei.be

0474 43 07 95

Bedankt! Uw bericht werd succesvol verzonden!

Contact
bottom of page